ביטול עסקה

חוק הגנת הצרכן מאפשר ללקוח של עסקת מכר מרחוק לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם.
 • שירותים ניתנים לביטול בתוך 14 ימים מביצוע העסקה ובהתאם למועד קבלת השירות, כפי שיפורט בהמשך.
 • צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אדם בן 65 ומעלה או עולה חדש, רשאי לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים, בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן. זאת, בלי קשר לשאלה עבור מי נרכש המוצר או השירות.

מי זכאי?

  • כל לקוח (צרכן) של עסקת מכר מרחוק זכאי לבטל את העסקה בתוך 14 ימים, בהתאם לתנאים.
  • לביטול עסקה בתוך 4 חודשים (בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן), זכאי:
 • תהליך מימוש הזכות

  הודעה על ביטול העסקה

  • הצרכן צריך להודיע לעוסק על ביטול העסקה. ניתן להודיע על הביטול בכל אחת מהדרכים הבאות:
   • בעל פה - בטלפון או בהודעה בעל פה במקום העסק.
   • בדואר רשום.
   • בדוא"ל.
   • בפקס (אם יש לעוסק פקס).
  • בעסקה שניתן לבצע באמצעות אתר האינטרנט של העוסק, יש לאפשר גם את ביטול העסקה באמצעות האתר. במקרים אלה על העוסק לפרסם בדף הראשי של האתר, באופן בולט וברור, קישור ייעודי שבאמצעותו ניתן לשלוח הודעת ביטול.
  • בהודעת הביטול הצרכן יפרט את שמו ואת מספר הזהות שלו.
  • אם הודעת הביטול נמסרת בעל פה, יש למסור פרט מזהה נוסף, אם הוסכם עליו עם הצרכן בעת ההתקשרות.
  • רצוי לשלוח הודעת ביטול באמצעות דואר רשום, שכן כך ישנו תיעוד רשמי של ביטול העסקה.
  • בעסקת מכר מרחוק לרכישת מוצר יש להודיע לבית העסק על ביטול העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם (או בתוך 4 חודשים, אם הצרכן הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש).
  • בעסקת מכר מרחוק למתן שירותים:
   • בשירותי הארחה, נסיעה, טיסה, חופש או בילוי, יש להודיע לבית העסק על ביטול העסקה בתוך 14 ימים מביצוע העסקה או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם (או בתוך 4 חודשים, אם הצרכן הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש) ולא יאוחר מ-7 ימי עסקים לפני מועד מתן השירות.
   • בשירותים אחרים, יש להודיע לבית העסק על ביטול העסקה בתוך 14 ימים מביצוע העסקה או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם (או בתוך 4 חודשים, אם הצרכן הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש). אם מדובר בעסקת מכר מרחוק למתן שירותים שאינם מתמשכים יש למסור את הודעת הביטול עד 2 ימי עבודה לפני תחילת קבלת השירות.